نمایشگاه کتاب

نمایشگاه کتاب موننکو

این نمایشگاه همه ساله در هفته کتاب(آبان ماه)  با هدف ترویج فرهنگ مطالعه و کمک به رشد و توسعه فرهنگ کتابخوانی برگزار می گردد، هدف از برگزاری نمایشگاه عرضه تازه​های نشر و محصولات فرهنگی به همکاران می​باشد. این نمایشگاه به مدت یک هفته برگزار می​گردد که روز آخر نمایشگاه اختصاص به خانواده موننکو دارد.تا بحال دوازده دوره نمایشگاه کتاب در موننکو برگزار گردیده است