انتشارات

شرکت مهندسین مشاور موننکو ایران بر اساس رسالت دانش‌محور خود و لزوم بومی سازی و بسط دانش فنی و طراحی مهندسی، تلاش نموده است تا در خصوص تالیف، تدوین و انتشار مراجع و کتاب های تخصصی و کاربردی اقدام نماید. کتاب‌های آشنایی با اصول طراحی نیروگاه های حرارتی” در دو جلد، “طراحی جامع خطوط انتقال فشار قوی” و “تجدید ساختار در صنعت برق” و “«مهندسین مشاور در کشورهای در حال توسعه” ،مدیریت منابع انسانی در شرکتهای مهندسی ،مخابرات تئوری تا عمل ز جمله این کوشش‌ها است..در حال حاضر کتاب کتاب مروری بر اصول و طراحی پالایشگاه نفت که حاصل زحمات همکاران بخش نفت و گاز و پتروشیمی آخرین کتاب منتشر شده موننکو می باشد و کتاب دو جلدی آشنایی با نیروگاههای جدید در دست ویرایش می باشد که به زودی منتشر میگردد. 

لیست کتب منتشره موننکو به همراه قیمت و شماره حساب جهت واریز وجه کتب درخواستی

آشنایی با اصول طراحی نیروگاههای حرارتی جلد اول و دوم

طراحی جامع خطوط انتقال فشار قوی 

طراحی پست های فشار قوی

Engineering  Consultancy Induster

مدیریت منابع انسانی در شرکتهای مشاوره 

مخابرات تئوری تا عمل 

مروری بر اصول طراحی و مهندسی پالایشگاه نفت