باشگاه کتابخوانی

 نحوه برگزاری جلسات نقد و بررسی کتاب در باشگاه کتابخوانی موننکو ایران

نقد و بررسی کتب منتخب با توجه به شرایط موجود در فضای مجازی واتساپ برگزار می گردد.که رویه برگزاری جلسات به شرح ذیل می باشدلازم به توضیح است که تعداد اعضای باشگاه در حدود ۴۹ نفر میباشد .که شامل دو گروه واتساپی می باشد گروه اول با عنوان باشگاه کتابخوانی موننکو که کلیه اعضادر این گروه عضو هستند ودر زمان برگزاری جلسات دسترسی برای کلیه اعضاء با رعایت منشور اخلاقی باشگاه فراهم می باشد و افراد می توانند به  بحث و بررسی و تبادل نظر بپردازند گروه دوم با عنوان گروه بحث ازاد می باشد که افراد میتوانند هر زمان که بخواهند مطالب مربوط به کتابهایی را که مطالعه نموده اند (در منشور اخلاقی تهیه شده تاکید شده که فقط مطالب مربوط به حوزه کتاب و مطالعه بارگذاری گردد)برای استفاده سایر اعضا در این جا به اشتراک بگذارند.

  1. ارسال ایمیل به اعضاء در خصوص معرفی کتاب (برای اعضای باشگاه ایمیلی ارسال میگردد مبنی بر معرفی کتب مطالعه شده حداکثر سه کتاب به همراه خلاصه ای از کتابها  )
  2. ارسال لیست کتب معرفی شده به هماراه لینک خلاصه کتابها  بر ای اعضبه منظور نظر سنجی از اعضاءلیست کتب به همراه لینک خلاصه برای اعضا ارسال میگردد تااز بین کتب معرفی شده نسبت به  انتخاب کتابها اقدام نمایند
  3. پس از بررسی نظرات، کتابی که بیشترین رای را اخذ نموده به عنوان کتاب منتخب اعلام میگردد و از اعضا درخواست میگردد کسانی که کتاب را ندارند اعلام کنند که کتاب برایشان تهیه گردد.
  4. تهیه و توزیع کتاب برای اعضا
  5. انتخاب میزبان :معمولا میزبان شخصی است که کتاب برگزیده را معرفی کرده است و وظیفه تهیه پادکست و خلاصه کتاب منتخب را برعهده دارد .و در طول برگزاری جلسه میزبانی جلسه را به همراه مدیر طرح و برنامه و مسئول کتابخانه بر عهده دارد.
  6. جلسات به صورت اتلاین و بعد از ساعات کاری برگزار می گردد.
  7. هر جلسه با همراهی میزبان و مدیر طرح و برنامه و مسئول کتابخانه آغاز میگرددو اعضا نیز حضوری فعال دارندو نظرات و پیشنهادات خود را به همراه تجربیات عملی در خصوص موضوعات مطرح شده بیان می کنند

لازم به توضیح است اطلاع رسانی در خصوص برگزاری جلسات و موارد مربوط به باشگاه کتابخوانی از طریق ایمیل و واتساپ برای اعضاء انجام می شود

منشور اخلاقی باشگاه کتابخوانی موننکو ایران 

گزارش سازمانی باشگاه کتابخوانی موننکو ایران 

گزارش دوره اول باشگاه کتاب اثر مرکب 

گزارش دوره دوم باشگاه کتاب حکایت ساخته شدن یک ملت 

گزارش دوره سوم باشگاه کتاب ماتریس دیجیتال 

گزارش دوره چهارم باشگاه کتاب اعتراف 

گزارش دوره پنجم باشگاه کتاب هوش هیجانی 

گزارش دوره ششم باشگاه کتاب تئوری انتخاب  

گزارش  دوره هفتم باشگاه کتاب راهبی که فراری اش را فروخت 

گزارش دوره هشتم باشگاه کتاب هفت عادت مردمان موثر