پایگاههای اطلاعاتی

(دسترسی به منابع اطلاعاتی داخلی و خارجی)

کاربران گرامی برای استفاده از کلیه بانکهای اطلاعاتی موجود در زمان استفاده حتما باید به اینترنت connect باشید .

فیلم آموزشی معرفی پایگاههای اطلاعاتی 

پایگاه سمنتا

راهنمای استفاده از سمنتا

پایگاه سیویلیکا 

راهنمای استفاده از سیویلیکا

بانک اطلاعات نشریات کشور Magiran

`پایگاه استانداردهای ملی ایران 

پایگاه قوانین و مقررات سازمان حفاظت محیط زیست 

سامانه paperquest 

سازمان برنامه و بودجه – نظام فنی و اجرایی کشور -بخشنامه ها و دستور العملها 

شرکت مادر تخصصی توانیر-قوانین و مقررات 

وزارت نفت -استانداردهای نفت ایران IPS 

شرکت ملی گاز ایران -استانداردهای گاز IGS

آیین نامه های حفاظت و بهداشت کار